Polityka reklamacji i zwrotów

§ 1. Reklamacje

 1. Transkacje dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego Supeo.pl lub składane telefonicznie pod numerem telefonu +48 515 802 515 obsługuje Przedsiębiorstwo P.H.U. MAT Mateusz Matyka z siedzibą w Sierakowicach, ul. Podgórna 17A, REGON 360051398, NIP 5891953737 i ponosi pełną odpowiedzialność za ich prawidłowy przebieg.
 2. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Kupujący ma prawo zgłosić reklamację za pośrednictwem dowolnego, dogodnego dla siebie kanału kontaktu:
  1. elektronicznie poprzez przycisk "Reklamacja" w zakładce Moje konto > Zamówienia
  2. e-mail: supeo.pl@gmail.com
  3. telefonicznie pod nr telefonu +48 515 802 515
 3. Pracownik sklepu dokona analizy zaistniałej sytuacji i w w przypadku reklamacji zasadnej w najszybszym możliwym terminie podejmie działania mające na celu usunięcie wszystkich negatywnych skutków zdarzenia wywołującego reklamację, z uwzględnieniem oczekiwań Kupującego.
 4. W przypadku przyznania zwrotu środków, zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego, na rachunek wskazany przez Kupującego.
 5. Reklamacje można składać w dowolnym terminie od daty złożenia zamówienia.
 6. Reklamacje na wady powstałe w wyniku użytkowania przedmiotu nie będą rozpatrywane, jeśli wygasła gwarancja producenta.

§ 2. Zwroty

 1. Zwroty towarów zakupionych poprzez sklep internetowy Supeo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 515 802 515 obsługiwane są poprzez Przedsiębiorstwo P.H.U. MAT Mateusz Matyka z siedzibą w Sierakowicach, ul. Podgórna 17A, REGON 360051398, NIP 5891953737.
 2. Prawo wymienione w par. 2 pkt 1. przysługuje Kupującym będącymi osobami fizycznymi.
 3. Kupujący będący osobą fizyczną ma prawo do zwrotu towatu w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 4. Oświadczenie o zwrocie może zostać złożone za pośrednictwem dowolnego, dogodnego dla Kupującego kanału kontaktu:
  1. elektronicznie poprzez przycisk "Reklamacja" w zakładce Moje konto > Zamówienia
  2. e-mail supeo.pl@gmail.com
  3. telefonicznie pod nr telefonu +48 515 802 515
 5. Kupujący może dokonać zwrotu dowoloną metodą wysyłki.
 6. Zwracany towar musi być w stanie niepogorszonym, bez śladów użytkowania.
 7. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 8. W przypadku zaakceptowania zwrotu, zwrot kwoty zakupu zostanie dokonany za pośrednictwem przelewu bankowego, na rachunek wskazany przez Kupującego.
 9. Trampoliny ogrodowe oraz baseny ogrodowe -  nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku odbiorów osobistych w siedzibie firmy, informujemy że nie przysługuje prawo zwrotu.